Houd de voortgang van projecten scherp in de gaten

Lopen planning en realiteit nog in de pas? Houd de status en KPI’s van meerdere projecten met één dashboard gelijktijdig inzichtelijk. Met een integraal overzicht komt de onderlinge samenhang van projecten ten opzichte van bedrijfsambities tot uiting.

Hoe bewaakt u de voortgang van meerdere, complexe projecten?

Breng de status van alle lopende projecten samen in één helder overzicht. Zie wat er speelt en stuur bij waar dat nodig is.

Blijf binnen budget en focus op mijlpalen

Loopt iets niet volgens plan, bekijk live de projectstatus en neem direct actie. Houd scherp in de gaten hoeveel budget er nog is. Gebruik het projectendashboard om in te grijpen voordat een overschrijding tot problemen leidt. Gebruik de Project Breakdown Structure (PBS) om complexe projecten te vertalen naar haalbare mijlpalen en deliverables.

Projectvoortgang dashboard

Inzicht in de voortgang van meerdere projecten.

Projectstatus

Actueel en altijd inzicht in de status per project.

Projectsamenvatting

Alle projecten kort samengevat met de belangrijkste KPI’s in één integraal dashboard.

Projectbudgetten

Real-time informatie over de financiele status van een project en bijbehorend projectbudget.

Product Breakdown Structure

Een Product Breakdown Structure (PBS) per project met deliverables.