Meer rendement

Dat klinkt mooi, maar (management) aandacht voor processen en medewerkers heeft helaas te vaak een tijdelijk karakter. Dit terwijl u eigenlijk de processen rondom de dynamiek van de omgeving, organisatie, technologische hulpmiddelen en de vak-volwassenheid van uw medewerkers permanent wil afstemmen.

Individueel versus collectief

Niet alleen operationeel, maar ook tactisch en strategisch is er een onlosmakelijke hiërarchische samenhang tussen de processen en de informatie die deze cascading kader stellend (top down) en bottom up gebruikt wordt voor doelgerichte (bij en be)sturing.

Medewerkers stroomlijnen

Elke verandering in één van de procesfactoren – zoals een nieuwe of vertrekkende medewerker – heeft direct invloed op alle andere factoren.

Procesbeheersing

Flexibel inspelen op genoemde veranderingen (en de groei van uw organisatie) wilt u binnen no time en “on the fly modelleren” in de vorm van processen, taken, zaken en cases en na validatie meteen executeren en in gebruik nemen.

Medewerkers

Elke verandering in één van de procesfactoren – zoals een nieuwe of vertrekkende medewerker – heeft direct invloed op alle andere factoren. Kennis, maturity, functie, verantwoordelijkheden, taken, hulpmiddelen, rechten en autorisaties veranderen en beïnvloeden de uitvoering van processen. Dit vraagt om een flexibele inrichting afgestemd op de manier van werken. Informatie en processen die op de recourses (waaronder) medewerkers zijn afgestemd veranderen voortdurend. Hoe beheerst u het verloop van processen en de noodzakelijke functionele ondersteuning? Hoe verzekert u de informatieverwerking en het informatiemanagement, zowel individueel per IT-systeem als ten behoeve van het collectief, de besluitvorming en bijsturing? Wie vult welke rol in, welke bevoegdheden horen hierbij en tot welke zaken krijgt men toegang? Dit zijn allemaal vragen die het GoverMaxx Platform beantwoordt voor u.

Kernpunten

  • Functioneel en pragmatisch
  • Business Process Management inclusief BPMN en verschillende procestemplates, -views en -kenmerken
  • Legenda (symbolen en images) en metamodel 100% afgestemd op uw gegevensmodel (data en koppelingen)
  • Validatie en no coding doorvoeren van alle wijzigen in case-, zaak- en processystemen
  • Elke denkbare relatie met het proces, zaaktypen, afdelingen, functies, applicaties, producten en andere gegevensbronnen;
  • Uitgebreide set van kenmerken zoals doorlooptijden, rollen en functies, KSF en KPI, verspillingen en dergelijke
  • Functie verantwoordelijkheden, rollen en bevoegdheden, rechten en autorisaties eenvoudig vastgelegd op proces, cases per functionaris