Breng alle informatie samen in één geïntegreerde oplossing

Nog te vaak slaan organisaties informatie op verschillende manieren en in verschillende systemen op. Gevolg: op verschillende locaties wordt informatie opgeslagen waarbij iedereen zijn eigen waarheid kent. Documentversies lopen uit de pas en er worden beslissingen genomen op basis van onvolledige en mogelijk onjuiste (verouderde) informatie.

Heeft uw organisatie toegang tot alle betrouwbare informatie?

Kunt u vertrouwen op de informatie die u uit uw informatiesystemen haalt? Voorkom onnodige (dubbele) handelingen en kies voor zekerheid door de inzet van goed informatiemanagement.

Verbinding van business naar informatiemanagement naar IT

Alles begint bij de (core) business, uw primaire bedrijfsactiviteiten. Vanuit de operatie ontstaat behoefte aan de juiste stuurinformatie om doelstellingen te kunnen bereiken. Hiervoor is het belangrijk om uw specifieke bron- en metadata van uw organisatie centraal te borgen en te beheren. Data dient hiervoor goed gestructureerd en vertaald te worden. Waarbij de technische IT-omgeving uw business optimaal dient te ondersteunen. In de visie van Split~Vision staat de business centraal en is IT een faciliterend (hulp)middel.

 

Informatie perspectieven

Iedere medewerker en organisatie kijkt vanuit zijn eigen perspectief naar de omgeving. Op deze wijze communiceren en delen we informatie.

De perspectieven zijn voor iedere organisatie in hoofdlijnen gelijk, maar kunnen tevens flexibel worden afgestemd op uw situatie. Deze afstemming is geheel afhankelijk van de termen en taalconventies die binnen een organisatie worden gehanteerd. Zij worden integraal toegepast op de informatie en data die een medewerker nodig heeft voor een juiste uitvoering van zijn functie, rol en verantwoordelijkheid.

Eenduidigheid in informatie en communicatie geheel passend op uw organisatie.