Structureer en borg informatie

Met Informatie Governance legt u alle afspraken en taalconventies die gelden binnen uw organisatie vast. Rollen, taken en verantwoordelijkheden worden geborgd hetgeen een eenduidige opslag van informatie garandeert.

Speelt de discussie over Informatie Governance binnen uw organisatie?

Beheer van informatie mag bron van discussie vormen geven. Dit is op te lossen door Informatie Governance en beheer in één keer goed te borgen.

Integreer SharePoint en Microsoft 365

Onze beheeromgeving integreert zowel met SharePoint als met Microsoft 365. Een functioneel beheerder kan sites, lijsten, bibliotheken, contenttypes en andere onderdelen toevoegen. Zo legt u ook binnen deze omgevingen uniformiteit en kwaliteit van informatie vast.

Rollen en taken

Informatie Governance organiseren vanuit rollen en taken in uw organisatie? Informatie structureren en beheren vanuit één centrale beheeromgeving? Afspraken en taalconventies borgen als onderdeel van uw informatie management strategie.

Beheer van SharePoint en Office365

Vanuit de governance en beheer omgeving kunt u eenvoudig uw Office365 en SharePoint omgeving beheren en aansturen. Business en IT worden hierdoor volledig samengebracht.

Denk aan het beheren van sites, lijsten, bibliotheken, contenttypes en vele andere onderdelen die een functioneel beheerder in uw Microsoft omgeving toevoegt en handmatig beheert.

Wijzigingen kunnen eenvoudig worden doorgevoerd en leveren u een tijdsbesparing van wel 70% op. Daarnaast wordt de uniformiteit en kwaliteit direct aanzienlijk verhoogd.