Verbinding met uw medewerkers

De beste organisaties kenmerken zich door het behoud van hooggekwalificeerde medewerkers. Het HR-portaal biedt uw medewerkers inzicht in verlofdagen. Er kunnen eenvoudig HR processen opgestart worden en geeft direct toegang tot persoonlijke documenten. Alle centraal opgeslagen informatie is veilig in te zien en – waar nodig – bij te werken.

Hoe verhoogt u de betrokkenheid van medewerkers?

Een toegankelijke personeelsadministratie, waarbij alle noodzakelijke documenten én rapportages in één omgeving samenkomen.

Performance management

Breng uw HR-strategie naar een hoger niveau middels de gerichte inzet van performance management. Combineer goede gesprekken en afspraken met voortgangsrapportages en een persoonlijk ontwikkeldossier. Daarmee kan het beste uit iedere medewerker naar boven worden gehaald.

HR producten en diensten

Gebruik een self service portaal met HR producten en diensten met standaard processen voor onder andere :

  • Recruitment
  • Onboarding
  • Verlof- en verzuimmeldingen
  • Declaraties indienen en salarisspecifcaties inzien
  • Performance management
  • Talentontwikkeling

Persoonlijke (medewerkers) pagina

De persoonlijke pagina biedt de medewerker de mogelijkheid de eigen gegevens te kunnen beheren. Op deze pagina kan de medewerker het eigen HR-dashboard inzien met daarin bijvoorbeeld de status van verlofaanvragen en ziekteverzuim verwerkt.

Persoonlijke documenten

Als onderdeel van de persoonlijke pagina kan de medewerker hier het medewerkersdossier, inclusief alle officiële documenten, inzien.
Hierdoor is er altijd digitale inzage in documenten mogelijk. Te denken valt aan salarisspecificaties, contracten, jaaropgaven en andere informatie. Zowel de medewerker zelf als de HR-medewerker kunnen zelfstandig documenten inzien en uploaden.