Kies voor optimale en uniforme inrichting van uw datahuishouding

Organisaties hebben informatie nodig om te presteren. Het GoverMaxx Platform structureert data zodat organisaties er via één integraal platform toegang tot krijgen. Medewerkers krijgen via doelgroepgerichte portalen toegang tot benodigde informatie. U richt ons platform in op basis van rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoals die in uw organisatie zijn gedefinieerd.

Goed en betrouwbaar gestructureerde informatie maakt samenwerken eenvoudiger. Het uniforme databeheer van GoverMaxx legt de basis voor Informatie Governance. Dossiers, cases en rapportages voldoen aan de gestelde organisatie standaarden.

Hoe werkt GoverMaxx in de praktijk?

GoverMaxx kan gefaseerd worden ingezet, afgestemd op de fase waarin de organisatie zich bevindt.
Als voorbeeld, stel dat uw organisatie de communicatie met klanten wil verbeteren. Dan zetten we (na het borgen van uw brondata) onze Corporate Relationship Management (CRM)-module in GoverMaxx aan. Vanaf dat moment is er beter zicht op het contact met andere organisaties en klantinformatie eenvoudiger delen.

Als het eerste succes is geboekt met behulp van de CRM-oplossing, ontstaat wellicht de behoefte om de HR-strategie naar een hoger plan te tillen. Geen probleem, uiteraard! Door onze HR-module te activeren zijn processen als ‘in dienst treding’, ‘uit dienst treding’ en ‘verlofaanvragen’ eenvoudig via een portaal te beheren. Staat dit op de rit? Zet dan in dezelfde module ‘performance management’ aan en ga het HR-beleid nog professioneler vormgeven.

Op deze wijze kunt u stap voor stap het platform op onderdelen ontdekken en integraal inzetten.

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op!

    Lees in onze privacyverklaring hoe we de gegevens uit dit formulier verwerken