Accurate dossiers en documenten

Medewerkers produceren iedere dag documenten, veelal worden deze documenten intern en extern gedeeld. Hierdoor wordt versiebeheer belangrijk. Het centraal borgen en het terug (kunnen) vinden van deze documenten vormen de kern van goed documentbeheer. Een Document Management Systeem (DMS) zorgt voor één ingang voor al uw medewerkers om documenten snel en betrouwbaar te vinden.

Heeft uw organisatie behoefte aan een betere document management oplossing of advies?

Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring met het implementeren van verschillende documentmanagement oplossingen en denken graag met u mee. Meer weten?

Van mappenstructuren naar een bedrijfsbrede informatiestructuur

Jarenlang zijn medewerkers gewend geraakt om te werken met netwerkschijven en mappenstructuren om zo hun bedrijfsdocumenten te kunnen delen. Hierdoor ontstaan er verschillende informatie structuren gebaseerd op individuele voorkeuren van medewerkers. Het inzetten van een uniforme bedrijfsgebonden informatiestructuur (op basis van metadata) zorgt voor een snellere vindbaarheid van informatie en documenten.