Eenduidigheid in taal en terminologie van uw organisatie

Om doelmatig zaken, taken en documenten binnen projecten en processen te verwerken is een uniforme werkwijze essentieel. De gangbare terminologie binnen uw organisatie is leidend voor de inrichting van uw oplossing. Casemanagement of zaakgericht werken, vraagt naast het centraal inzetten van een zaaksysteem tevens een organisatorische verandering naar een denkwijze met collectieve spelregels.

Op zoek naar een zaaksysteem of digitaal dossierbeheer ?

Integraal samenwerken binnen processen, taken en documenten en sturen op doorlooptijden.

Snelle vindbaarheid voor medewerkers, managers en klanten

Binnen het GoverMaxx platform kunnen medewerkers, managers en klanten alle relevante informatie eenvoudig terugvinden. Door eenduidig te werken zijn bestanden eenvoudig terug te vinden. Inzet van portalen maakt het delen van data, documenten en taken eenvoudig, controleerbaar en overzichtelijk.

Medewerkers ontzorgen

Het GoverMaxx platform ontzorgt medewerkers, managers en klanten. Uitvoering van taken wordt eenvoudig doordat de bedrijfsvoering van projecten en processen voor alle medewerkers eenduidig en uniform wordt gepresenteerd in het Medewerkersmodule van het GoverMaxx platform. Alle relevante bedrijfsinformatie kan nu eenvoudig op dezelfde wijze worden verwerkt en beschikbaar worden gesteld in de taal van de organisatie en haar medewerkers.