Sla gegevens slim en veilig op

In de zorg dienen documenten en andere data veilig en uniform opgeslagen te worden. Wij bieden een casemanagement oplossing. Binnen ons systeem slaat u data overal gelijkwaardig op. Informatie wordt betrouwbaar vastgelegd. Wij zorgen voor dat bevoegde personen eenvoudig bij de informatie kunnen die zij nodig hebben om hun werk te doen.

Maak gegevens intern inzichtelijk met een medewerkersportaal

Bied medewerkers toegang tot hun gegevens met een medewerkersportaal zodat zij eenvoudig en snel bij de informatie kunnen die nodig is.

Structureer en borg informatie

Leg alle afspraken en taalconventies die binnen uw organisatie gelden vast. Met informatie-governance zijn rollen, taken en verantwoordelijkheden geborgd. Dat garandeert een eenduidige opslag van informatie wat verdere bewerking vereenvoudigt.