Zorgen voor een modern waterbeheer

Ontwikkelingen binnen waterschappen gaan snel met name op het gebied van data integratie, gebiedsgerichte samenwerking en actieve kennisdeling met ketenpartners. Al jaren ondersteunen wij onze klanten binnen deze branche waarbij wij de basis liggen voor een modern waterbeheer.

Handhaving & Toezicht

GoverMaxx maakt het mogelijk om uw eigen handhavingsstrategie samen te stellen met behulp van controlelijsten, standaardprocedures en prioritering van historische locatie informatie.